Excerpts from the Homily of Fr. Allan Arcebuche, OFM PDF Print E-mail
Wednesday, 15 October 2008

Excerpts from the Homily of Fr. Allan Arcebuche, OFM on the 7th of March 2008 at the 4:00o'clock mass for the Filipino Community at Dahra Parish Church, Tripoli, Libya

I. In the first reading was fear that God wants to destroy every structure that entombs the people, immobilize the people , paralyze the people, insult the people. Ginawa yan ng Diyos duon kay prophet Ezekiel. Kaya ito rin yung dapat nating bantayan sa ating konkretong kontexto kaya dapat palagi tayong nagbibigay ng buhay. At ang pagninilay dito sa part ng first reading ay ang karanasan ng mga magulang sa Philippine Community School.


III. Walang sinuman na nasa normal na pag-iisip na tawagin ang mga magulang na mga tanga dahil ang mga magulang ay gumagastos, nagpapaaral, nagtrabaho, nagpapatulo ng kanilang pawis ng maayos kaya hindi sila dapat pagsabihan ng isang normal na tao ng tanga. It is a great insult to the protective and common collective conscience and common dignity of the parents. It is a great insult ,pag-aaralan natin kahit anumang dissection ang gagawin. It is a great insult to the common collective conscience and common dignity of the people. Sabi nga ng isang kapatid nating Maranao. " Father, mas mabuti pa ang baliw may gamot, pero ang tanga walang gamot. Kaya habang buhay yan." Damang dama ko ang seriousness ng kanilang mga reactions. Gustong maging violent ng iba. Gustong magwala ang iba dahil hindi yun proper na i-apply sa kanila.


IV. Sabi ko naman sa kanila mas mamarapatin kong ma-identify sa mga tangang magulang. Huwag lamang akong ma –identify sa bayaning bugok at mabantot. Yun yung dapat nating pagninilay nilayan dahil hindi yun basta nakakatawa. Kundi yung lahat ng iyon ay nakakainis sa buhay ng mga overseas Filipino workers lalong lalo na sa mga parents na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Walang sinumang may karapatan na pagsabihan ang mga parents sa ganitong mga pananalita. Magagawa lamang ito ng isang proud individual at arrogant. Ito yung dapat nating pagnilayan. Dahil hindi pa natapos ang pagninilay ng mga magulang na sa sabi ng kapatid nating Maranao ang tanga ay walang gamot. Pero ang mahalaga ay palagi tayong magninilay para mag unite at mag identify, maging critical duon sa mga ginagawang constrictions para bantayan ang divisions duon sa mga magulang.


V. Kailangan pa rin nating mag unite upang ipakita na ito yung buhay natin na hindi puedeng pakialaman ng sino mang walang karapatan sa buhay na ito. Kundi tanging mga magulang lamang ang nagsakripisyo para sa kanilang mga anak ang may karapatan. " Ito rin ang malinaw na sinasabi ko sa inyo sa first reading when St. Paul declares the we could only please God if the spirit of love lives in us. Life in God is a life lived that has the spirit pleasing to God and have that behavior and attitude acceptable to God and His people and His community.


VI. Ito ang dapat nating pagnilayan. Hindi lang tayo kailangang manatili mabuhay sa isang [garbled] community, beso-beso sa simbahan. Pero kailangan din nating maglagay ng demarcation line kung sino yung gumagamit lang sa simbahan para sa kanilang end. Kung sino yung mga taong sincere, true duon sa kanilang mga kababayan. Ito ang malaking bagay na dapat nating pagnilayan.


VII. Sinasabi ko nga huwag ninyong tugisin ang sinumang nagsasalita sa inyo ng masama dahil may kasabihan ang mad dog ay matapang yun, dahil mayruon siyang master. Kaya huwag ninyong galawin ang mad dog na yan dahil matapang yan kundi ang tugisin ninyo ang master. Matapang as in matapang ang mad dog. Tama din yung sinabi ni Nelson Mandela , ang isang ulol na aso ay huwag na huwag mong pakikialaman kundi hanapin mo ang may-ari ng ulol na asong ito. At siya ang paharapin mo diyan. Hindi yan salitang kalye kundi yan ay salitang punong puno ng karunungan. Tumpak na tumpak ang inyong mga ginawang tugon. Ang mahalaga lamang ay kailangan nating patiningin pa ang ating pagkakaisa. Sino ba talaga ang "master" at sino sino ang mga taong ito?

 

Amen 
< Prev   Next >